Fighting Sexism

Publikace Fighting sexism shrnuje 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu a vznikla se snahou shrnout práci NESEHNUTÍ na tématu sexismu ve veřejném prostoru.

Během deseti let jsme vyzkoušely různé způsoby, jak v České republice množství sexistických reklam snížit, a tato publikace má tak mimo jiné ukázat, jaké cesty a strategie jsme volily. Kde se nám dařilo více a kde méně a co je díky naší zkušenosti podle nás nejúčinnější. Publikace tak může sloužit těm, kteří by se bojem proti sexismu, nejenom v českých reklamách, chtěli dále zabývat.

Sexismus má dopad

Série upozorňující na sexismus ve veřejném prostoru.

Anticena Sexistické prasátečko po deset let upozorňovala na neetické reklamy, které různými způsoby diskriminují ženy a/nebo muže. V roce 2018 už podle organizátorek naplnila svůj hlavní účel, kterým bylo rozvířit v Česku debatu o sexismu. Lidé si začali všímat sexismu v reklamě i kolem sebe a proto měly pocit, že je čas posunout se dál.

Web Prasátečko.cz však zůstává. Najdete zde články popisující různé typy sexismu, rady, co můžete udělat pro etičtější reklamu a také všechny publikace, které NESEHNUTÍ k tématu sexismu vydalo.

NESEHNUTÍ se otázkami rovnosti žen a mužů bude zabývat i nadále, zejména ve svých výukových programech pro mladé lidi.

Sexismus v reklamě

Teď je to na vás…

Nominace 2018

Výsledky hlasování

Prasátečko prasáteček

1. místo
2. místo
3. místo

Hlasování veřejnosti

1. místo
2. místo
3. místo

Hlasování odborné poroty

1. místo
2. místo
3. místo


Slavnostní vyhlášení posledního ročníku Sexistického prasátečka

Tati, není té paní v reklamě na pračku zima?