Publikace o sexismu

Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy

Cílem manuálu Jak na sexistickou reklamu bylo zlepšení povědomí o formách stereotypní a sexistické reklamy a možnostech jejího rozpoznání.

Jednotlivým formám sexistické reprezentace v reklamách se věnují první dvě kapitoly publikace. Kapitola Jazykově vyvážené pojednávání žen a mužů v reklamě detailně mapuje podoby jazykového sexismu v reklamních sděleních. Kapitola Děti a reklama se zabývá otázkou dopadu reklamy na děti z hlediska jejich socializace a utváření hodnot.

Co je to sexistická reklama: Katalog kritérií

Publikace Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií se zaměřuje na představení různých kritérií sexistické reklamy, které pomáhají k jejímu rozpoznání.

Publikace je překladem dokumentu, který využívá Magistrát města Vídeň za účelem posuzování sexističnosti reklam na území města.

Jak být sexy a nebýt sexistický aneb Inspirace pro zadavatele a zadavatelky reklam

Publikace Jak být sexy a nebýt sexistický inspiruje zadavatele a zadavatelky reklam. Najdete v ní příklad ze světa sportu v podobě prezentace úspěšné kampaně na ženské ragby od Martina Charváta, ale i paralely ze světa politiky v textu Jana Müllera či praktické návody, jak si ověřit, že reklama, kterou připravujete, neznevýhodňuje ženy či muže.

Že toto posouzení není vždy snadné, se dozvíte z textu Petra Vlasáka o hranicích sexismu v reklamě. Pohled právničky na regulaci diskriminační reklamy pak přináší text Jany Kvasnicové. Jaké to je pracovat ve firmě, která dbá na to, aby se neprezentovala sexistickými reklamami, se poté dozvíte ze zamyšlení Hany Kostovičové.

Právní boj proti sexistické reklamě. Regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu

Jedním z cílů publikace Právní boj proti sexistické reklamě byla doporučení úpravy a možností regulace a samoregulace reklamy v České republice.

První část publikace se zabývá právní úpravou a samoregulací na Slovensku, následně popisuje systém samoregulace v Rakousku a regulační a samoregulační mechanismy v Norsku.

Ve druhé části se věnuje situaci v České republice. Zaměřuje se na právní úpravu regulace reklamy, jakož i neprávní normy ve formě etických kodexů. Autorkou celého textu je právnička Jana Kvasnicová.

Právo versus sexismus — metodický pohled na sexistické reklamy

Publikace Právo versus sexismus - metodický pohled na sexistické reklamy přináší několik úhlů pohledu na téma sexismu v reklamě.

Úvodní text Pohled na sexistickou reklamu v kontextu deseti let zkušeností s udílením anticeny Sexistické prasátečko shrnuje zkušenosti organizace NESEHNUTÍ s tématem.

Text Pavly Špondrové rozebírá Metodickou informaci k rozeznávání sexismu v reklamě od Ministerstva průmyslu a obchodu z pohledu hmotného práva.

Poslední text se zabývá rovněž Metodickou informací k rozeznávání sexismu v reklamě, ale tentokrát z pohledu procesněprávního - jeho autorem je právník Kanceláře Veřejného ochránce práv Martin Šaroch.

Fighting sexism — 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu

Publikace Fighting Sexism Publikace Fighting sexism shrnuje 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu a vznikla se snahou shrnout práci NESEHNUTÍ na tématu sexismu ve veřejném prostoru.