Nominace 2018

Tato reklama
využívá princip sex sells.
Využívá nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem.


Nominoval/a: Zuzana Janáková
Nalezeno: příspěvek na Facebooku
Inzerent: Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Komentář: O co horší je, že jde o vysokou školu, o co horší je, že pod příspěvkem se rozjela neskutečně agresivní diskuze k výzvám ke stažení a o co horší je, že pan ředitel Institutu v tomto druhu “reklamy” nevidí problém.

Je mi líto, že Univerzita Karlova vystupuje takovým způsobem a věřím, že vy jako experti a odborníci na danou oblast zhodnotíte, zda je toto skutečně ok ze strany vysoké školy, či není a třeba reklamu nominujete a akademické prostředí se bude více zamýšlet nad tím jak lákat ke studiu.