Prasátečko prasáteček

Volba Prasátečka prasáteček završuje deset let trvající kampaň proti sexismu Sexistické prasátečko. Po deset let veřejnost svým hlasováním v anticeně Sexistické prasátečko ukazovala, které reklamy vnímá jako sexistické.

Všimli jsme si, že lidé často dávají přednost jednoznačnému zobrazení nahoty či násilí před méně viditelnými formam diskriminace, které ale mohou mít mnohem horší následky. V Prasátečku prasáteček proto chceme ukázat, jaké formy sexismu považujeme za nejzávažnější my, kdo anticenu organizujeme.

Hlasovat můžete do 18. listopadu.

Reklama firmy 100MEGA ukazuje ženu jako pouhou věc, kterou je možné použít. Žena je postavena na roveň kancelářského vybavení.

Popisek “kdo chce v srpnu zasunout” naznačuje, že muži můžou ženy libovolně použít k “zasunutí”, ať už si pod tím představíme cokoliv. Reklama navíc ignoruje fakt, že i ženy by mohly nakupovat elektroniku.

Reklama agentury Babka podporuje stereotyp, že ženy jsou upovídané. Navíc nabízí i řešení - za použití násilí ženy umlčet.

Reklama nejen snižuje hodnotu toho, co ženy říkají, ale zároveň ukazuje násilí na ženách jako vhodnou reakci a něco zcela normálního.

Reklama společnoti CZC vyvolává dojem, že ženy a muži jsou dva zcela odlišné živočišné druhy. Ženy redukuje na materialistky, které jsou posedlé pěknými věcmi a chtějí, aby jim je muži kupovali. Vůbec nerozumí technice a záleží jim hlavně na vzhledu.

Muži jsou na druhé straně zobrazeni jako živitelé rodiny, kteří musí zaopatřit svoji ženu. Toto vyobrazení ponižuje ženy a zároveň klade vysoké nároky na muže, od kterých se očekává, že budou úspěšní a bohatí.

Vyjádření společnosti CZC: GEEKové z CZC.cz se od tohoto druhu reklam distancují a je jim líto, že značka CZC.cz byla v minulosti prezentována tímto způsobem. Protože podle svých slov „rozumí lidem i elektronice“, je pro ně jakákoliv forma diskriminace včetně sexismu nepřijatelná. V aktuální a budoucí komunikaci pro ni není místo.

Reklama společnosti Moneta Money Bank utvrzuje stereotypy, kterým v naší společnosti ženy čelí. Ukazuje ženy jako materialistiky, které touží jen po botech a kabelkách. Ženy jsou v reklamě redukovány na zákeřná a vypočítavá stvoření, před kterými by se muži měli mít napozoru.

Spot také podporuje předpoklad, že žena bude vydělávat méně než muž a utvrzuje tradiční rozdělení rolí žen a mužů, kdy muž je živitelem rodiny.

Zobrazování žen jako nízkých bezcharakterních bytostí v kontrastu s ctnostnými muži má za důsledek, že ženy jsou v naší společnosti často považovány za méněcenné a jejich názorům a práci je přikládána nižší hodnota.

Reklama na časopis ForMen vyvolává dojem, že muži omámili ženu a teď si ji odnáší jako svou kořist, se kterou si mohou dělat, co chtějí. Muži vystupují jako ti, kteří mají nadvládu nad ženami.

Situace je zobrazená velmi esteticky, jako by únos byl něco krásného a násilné chování dodávalo mužům na atraktivitě a posilovalo jejich mužství. Z reklamy se může zdát, že násilí na ženách je normální, dokonce sexy.

Reklama společnosti iRobot v sobě spojuje hned několik předsudků, které se pojí s ženami. V první řadě utvrzuje předsudek, že ženy patří do domácnosti a spojuje je s úklidem a dalšími domácími pracemi.

Kyblík na hlavě značí, že osobnost ženy není důležitá, hlavně když se umí ohánět se smetákem. Večerní šaty zase naznačují, že ani při úklidu by ženy neměly zapomínat na svůj vzhled. Dává nám obraz ideální ženy, která se musí umět postarat o domácnost a být hezká a neprosazovat svou osobnost.

Reklama Policie ČR zdůrazňuje role, které jsou ženám a mužům připisovány. Ženy jsou pasivní ozdobou, muži jsou drsní ochránci.

Podsouvá nám, že hodnota ženy se odvíjí od její krásy spíš než od jejího pracovního výkonu. Udržování takové představy snižuje sebevědomí žen.

Reklama společnosti Vašstav podporuje stereotyp, že jen mladá žena může být hezká. Zesměšňuje starší ženy a zdůrazňuje důležitost vzhledu u žen.

Posiluje představu, že jen krásné ženy můžou v naší společnosti uspět. Reklama navíc ženu přirovnává k domu a ponižuje ji na pouhou věc.

Reklama společnosti Snapbacks ukazuje závažný společenský problém násilí na ženách jako něco, co je cool. Plakát, který zlehčuje násilí, se navíc vyskytoval v ulicích města, kde zasáhl velké množství lidí. Explicistní záběr na to, jak je žena nakopnuta do obličeje, podle nás do veřejného prostoru nepatří.

Reklama Travel portálu ukazuje ženy jako pasivní objekty, které slouží mužům pro zábavu. Jsou zcela odosobněné, protože ve videu není vidět jejich obličej ani nevíme nic o jejich osobnosti či názorech. Vystupují pouze jako předměty, které si muž uzpůsobuje tak, aby byl spokojený.

Reklama posiluje představu, že ženy slouží k uspokojení mužů a muži mají právo od nich toto uspokojení získat. Kromě toho ukazuje, že muži mají zájem jen o štíhlé a mladé ženy a nastoluje ideál toho, jak by se ženy měly snažit vypadat.