Výsledky anticeny Sexistické prasátečko 2017

Hlasování veřejnosti (celkové výsledky)

1

Tato reklama využívá jazykový sexismus a využívá kusy těl a využívá princip sex sells

 • využívá jazykový sexismus,
  Reklamy obsahují znevažující slovní popis — spojený s vizuálem, který může, ale nemusí být problematický. Často se objevují dvojsmyslné sexuální narážky. více »
 • využívá kusy těl,
  Ukazují člověka jako věc, kterou je možno použít — nikoli jako člověka. více »
 • a využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »
2

Tato reklama využívá jazykový sexismus a využívá princip sex sells

 • využívá jazykový sexismus,
  Reklamy obsahují znevažující slovní popis — spojený s vizuálem, který může, ale nemusí být problematický. Často se objevují dvojsmyslné sexuální narážky. více »
 • a využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »
3

Tato reklama využívá princip sex sells

 • využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »


Hlasování odborné poroty

Ve složení: Jana Ciglerová, Kamil Fila, Diana Gregorová, Barbara Havelková, Pavel Horňák, Martin Charvát, Ľubica Kobová, Jana Kvasnicová, Eva Rajčáková, Irena Smetáčková, Stínová rada pro reklamu, Lenka Vochocová

1

Tato reklama propaguje násilí a využívá princip sex sells

 • propaguje násilí,
  Reklamy obrazově či textově podněcují násilí založené na dominanci jednoho genderu nad druhým. více »
 • a využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »
2

Tato reklama využívá jazykový sexismus a využívá kusy těl a využívá princip sex sells

 • využívá jazykový sexismus,
  Reklamy obsahují znevažující slovní popis — spojený s vizuálem, který může, ale nemusí být problematický. Často se objevují dvojsmyslné sexuální narážky. více »
 • využívá kusy těl,
  Ukazují člověka jako věc, kterou je možno použít — nikoli jako člověka. více »
 • a využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »
3

Tato reklama využívá jazykový sexismus a využívá princip sex sells

 • využívá jazykový sexismus,
  Reklamy obsahují znevažující slovní popis — spojený s vizuálem, který může, ale nemusí být problematický. Často se objevují dvojsmyslné sexuální narážky. více »
 • a využívá princip sex sells.
  Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »


Nominované reklamy