Nominace 2018

Tato reklama
využívá kusy těl.
Ukazuje člověka jako věc, kterou je možno použít — nikoli jako člověka.


Nominoval/a: Yvona Yyugh
Nalezeno: billboard
Inzerent: Komedy Fest

Dneska jsem nafotila jednu reklamu na billboardu, která mě dost vyvedla z míry. Zabývám se reklamou jako médiem takovým, než jeho obsahem. Jsou však situace, kdy se mě reklama velmi dotkne. A nejen proto, že jsem žena…