Jak se bránit proti sexismu v reklamě

Se sexismem v reklamě může něco udělat každý z nás

V České republice se na reklamu zaměřuje Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Na televizní a rozhlasovou reklamu dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a na ostatní typy reklam krajské živnostenské úřady.

Samoregulaci reklamy má na starosti Rada pro reklamu jakožto nezávislá instituce sdružující zadavatele, zpracovatele a šiřitele reklam.

Účinné je také na sexistickou reklamu upozornit přímo firmu, která se takto propaguje.


Stáhněte si příručku, která pomůže s rozeznáváním a posuzováním sexistické reklamy

Co můžete udělat vy?

 1. Obrátit se na firmu, která sexistické reklamy využívá.
  Využijte svého práva zákazníků a zákaznic a dejte najevo svůj nesouhlas se sexistickou reklamou – dobrý výrobek sexistickou reklamu nepotřebuje!

 2. Poslat podnět Krajskému živnostenskému úřadu nebo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
  Můžete sepsat podnět či stížnost, kterou zašlete na podatelnu Krajského úřadu, kde má sídlo firma, kterou sexistická reklama propaguje. Úřad posoudí, zda je reklama v souladu se zákonem o regulaci reklamy, a pokud tomu tak není, nařídí její stažení a může jí i udělit pokutu. Stejný postup platí i pro rozhlasovou a televizní reklamu, ale podněty vyřizuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


 3. Jak by měl vypadat podnět?

  Podnět musí obsahovat informace o tom,

  • kdo podání činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování),

  • kterému správnímu orgánu je určeno (v totmto případě, kterému živnostenskému úřadu),

  • jaké věci se týká a

  • co podávající navrhuje (posouzení reklamy podle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání).

  Nezapomeňte podpis, ať už propiskou nebo elektronicky.


 4. Obrátit se na samoregulační orgány reklamy
  Prostřednictvím webového formuláře můžete upozornit Radu pro reklamu – ta posuzuje etičnost reklamy podle svého Kodexu a může navrhnout stažení nevyhovujících reklam. Členské organizace Rady neetickou reklamu stáhnout musí, u ostatních je to dobrovolné.
  Bohužel samoregulace v České republice příliš nefunguje a tato cesta stížnosti není většinou úspěšná.

 5. Upozornit veřejnost či média
  Pokud selže oslovení firmy nebo prověření reklamy úřady, spojte se s dalšími lidmi, abyste zjistili jestli mají k reklamě podobný postoj. Stejně tak můžete téma nabídnout médiím.

 6. Uspořádat happening.
  V lidech je síla. Na každého člověka na happeningu připadají stovky, kteří myšlenku podporují. A firmy to vědí. Postupně se takto podařilo odstranit například tuto reklamu v Hradci králové.

 7. Monitorovat další sexistické reklamy
  Všímejte si reklam kolem nás a nebuďte k sexismu lhostejní. Mluvte o něm se svým okolím. Sexismus v reklamě není normální.

Jak se bránit proti sexismu v reklamě

Článek je součástí 10. ročníku anticeny Sexistické prasátečko. Chceme ukázat, proč to celé děláme a co se za tu dobu v tématu sexistické reklamy změnilo.

Autoři:
Nesehnutí

Tati, když mi někdo ublíží, mám o tom mlčet?