Reklamy nominované,
protože využívají princip sex sells

Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem.

Zobrazovány mohou být části těla a různé sexuální akty. Časté je též využití dvojsmyslů s odkazem na sexuální význam. Když tato vyobrazení nesouvisí s propagovaným produktem, sexualita se stává pouhým prostředkem pro vzbuzení touhy a pozornosti.

Sexualizované zobrazování lidského těla kombinované s vytvářením ideálu krásy nebo zobrazením ženského těla jako prostředku pro zdůraznění moci či úspěchu muže, ještě více prohlubuje vnímání těla člověka jako objektu — a zároveň představy o rolích či statusu žen a mužů ve společnosti. Vyznění těchto reklam se navíc často blíží ke schvalování či podpoře sexuálního násilí.

Tyto reklamy mohou mít negativní dopad na sebepojetí a vytvářejí nerealistické nároky na vlastní tělo i těla jiných lidí, zejména u dospívajících.

Nominace


Z předchozích let

Ale vždyť na pěknou nahou holku se podívá rád každý!

Použití nahého těla či dalších sexuálních motivů v reklamě má přilákat pozornost. Faktem však je, že lidé si sice takové reklamy všimnou, ale inzerovaného produktu už méně. (Vysekalová, Komárková, 2000)

Ve 40. letech bylo zjištěno, že zobrazování žen láká pozornost i jiných žen. (Rudolph, 1947) Reklamy využívající sexuality oslovují i dospívající. (De Young a Crane, 1992) Vzbuzení zájmu recipienta prostřednictvím erotického motivu ale odvádí pozornost od samotného produktu a tím se reklama stává nefunkční.

Působí zde takzvaný „upíří efekt“, což znamená, že čím je celý kontext erotičtější, tím se pravděpodobnost, že si reklamu zapamatujete, zmenšuje. Výsledně si lidé tedy zapamatují reklamu, ale nespojí si ji se značkou. (Vysekalová, Komárková, 2000)