Tato reklama využívá kusy těl a využívá princip sex sells

  • využívá kusy těl,
    Ukazují člověka jako věc, kterou je možno použít — nikoli jako člověka. více »
  • a využívá princip sex sells.
    Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »

Nominoval/a: Stínová rada pro reklamu

Ale vždyť na pěknou nahou holku se podívá rád každý!

Použití nahého těla či dalších sexuálních motivů v reklamě má přilákat pozornost. Faktem však je, že lidé si sice takové reklamy všimnou, ale inzerovaného produktu už méně. (Vysekalová, Komárková, 2000)

Ve 40. letech bylo zjištěno, že zobrazování žen láká pozornost i jiných žen. (Rudolph, 1947) Reklamy využívající sexuality oslovují i dospívající. (De Young a Crane, 1992) Vzbuzení zájmu recipienta prostřednictvím erotického motivu ale odvádí pozornost od samotného produktu a tím se reklama stává nefunkční.

Působí zde takzvaný „upíří efekt“, což znamená, že čím je celý kontext erotičtější, tím se pravděpodobnost, že si reklamu zapamatujete, zmenšuje. Výsledně si lidé tedy zapamatují reklamu, ale nespojí si ji se značkou. (Vysekalová, Komárková, 2000)