Reklamy nominované,
protože stereotypizují muže i ženy

Reklamy pracují se zjednodušenými představami o ženách a mužích, které jsou vzdálené každodenní zkušenosti většiny lidí.

Zjednodušené představy rolích a schopnostech žen i mužů utvrzují nerovnost mezi nimi. Ženy zastávají roli matek, hospodyněk a osob pečujících o druhé. Krom toho je vídáme jako objekty touhy — mladé, krásné, určené k potěše mužského oka. Muži zase bývají zobrazováni jako silní a dominantní. Jsou spojovaní se světem práce, odborností, sportem či rolí milovníků a svůdců žen.

Tyto obrazy žen a mužů vytváří dojem, že role žen a mužů jsou jasně dané, jde o dva různé, pevně oddělené světy. Pokud z těchto představ nějak vybočují, bývá to ve světě sexistických reklam důvodem k zesměšnění.

Představy o odlišných schopnostech a rolích žen a mužů také vedou k jejich znevýhodnění v různých oblastech — žen často ve světě práce, což se projevuje např. průměrně nižšími platy.

Nominace


Z předchozích let

Chcete zrušit přirozené rozdíly mezi ženskýma a chlapama?

Muži a ženy se liší — jejich chování, oblékání či povolání bývají odlišná. To však často není dáno rozdíly v jejich tělesné stavbě, ale prostou železnou košilí zvyklosti. Například ženy jsou stále méně zastoupené v politice, přestože volební právo mají přibližně sto let.

Očekávání mladých lidí od vlastního života se pomalu proměňuje. Na základě dějepisu si snadno všimneme, že poměry „za císaře pána“ byly odlišné, nicméně mnoho všedních zvyklostí přijímáme, jakoby byly přírodním zákonem — ať už jde o vztah podřízenosti v partnerském životě nebo o správný výběr koníčků:

„V obchodním centru na nákupech s rodiči jsem řekla, že miluju nákupy. ‚To je dobře, horší by bylo, kdybys měla ráda třeba vrtačky,‘ odpověděl otec. Když jsem ohradila, že je to stereotyp, matka na to reagovala slovy: ,Stereotypy existují z nějakého důvodu.‘ Rodiče mě hluboce zklamali.“ (sexismy.cz)

Sociologické výzkumy ukazují (Pickering, 2001), že skrze stereotypy se upevňují existující mocenské vztahy — lidem tak současná situace připadá daná a nutná. Šance jednotlivců uplatnit se tam, kde je to baví, jsou tak nižší, než by musely být.

Věděli jste, že výpočetních technologiích — dnes typicky mužské doméně — se mužská dominance ustavila až v 80. letech? První kompiler vytvořila Grace Hopper a softwarový tým mise Apollo vedla Margaret Hamilton.