Stažená reklama: Jihočeské divadlo

23. 10. 2018

Z anticeny Sexistické prasátečko jsme se rozhodli stáhnout reklamní plakát Jihočeského divadla na hru Příběhy lišky Bystroušky. Plakát jsme do anticeny zařadili v domnění, že nahé ženské tělo na plakátu je použito pouze jako vábnička k upoutání pozornosti, protože běžně nemá odhalené ženské tělo s obsahem hry souvislost. Po rozhovoru s ředitelem Jihočeského divadla Lukášem Průdkem jsme dospěli k názoru, že nahota na plakátu úzce souvisí s režijním pojetí díla, na které plakát zve.

Přesto apelujeme na zadavatele, aby přemýšleli o využití nahoty ve svých reklamách. Nadužívání nahoty ve veřejném prostoru může vést k potvrzování nerovnosti mezi muži a ženami a k negativnímu sebehodnocení žen a tím pádem i k větší toleranci vůči násilí na ženách a sexuálnímu obtěžování a ke snazšímu přijímání mýtů o znásilnění.

Zastáváme názor, že ne každá reklama obsahující nahotu je sexistická. Neetičnost reklamy závisí na kontextu, ve kterém se nahota vyskytuje a způsobu, jakým je zobrazena. Velmi si ceníme toho, že nás pan Lukáš Průdek kontaktoval a vysvětlili jsme si důvody, proč byla použita právě tato reklama. Mrzí nás, že nemáme kapacity na to prověřit každou reklamu do detailu a děkujeme těm, kteří nás upozorňují na možné problematické reklamy.