Lidé zvolí nejsexističtější reklamu desetiletí

1. 11. 2018

Nezisková organizace NESEHNUTí vyhlašuje anticenu Prasátečko prasáteček a završuje tak své deset let trvající aktivity proti sexismu. V klání o nejsexističtější českou reklamu desetiletí se symbolicky utká desítka reklam. O vítězi rozhodne veřejnost svým hlasování na stránkách www.prasatecko.cz. Vybírat tu nejvíce diskriminační reklamu mohou lidé až do 18. listopadu. Výsledky anticeny Prasátečko prasáteček oznámí organizátorky v pátek 23. listopadu na slavnostním vyhlášení desátého ročníku anticeny Sexistické prasátečko.

Reklamy do anticeny Sexistické prasátečko v minulosti vždy nominovala veřejnost. Deset reklam, mezi kterými je možné vybrat nejsexističtější českou reklamu desetiletí, zvolily samy organizátorky anticeny. „Deset let veřejnost svým hlasováním v anticeně Sexistické prasátečko ukazovala, které reklamy vnímá jako sexistické. Všimly jsme si, že lidé často dávají přednost jednoznačnému zobrazení nahoty či násilí před méně viditelnými formami diskriminace. Ty ale mohou mít mnohem horší následky. V Prasátečku prasáteček proto chceme ukázat, jaké formy sexismu považujeme za nejzávažnější my, které anticenu organizujeme,“ popsala Eva Bartáková z NESEHNUTí.

Každá z deseti vybraných reklam je doplněná o popisek, který vysvětluje, proč si ji organizátorky zvolily. „Reklamy jsme vybíraly ze všech reklam, které nám veřejnost nominovala do anticeny za posledních deset let. Snažily jsme se zvolit takové reklamy, ojejichž sexističnosti není pochyb a zároveň reprezentují to, co je na sexismu nejzávažnější: znevažování žen a jejich schopností, zlehčování násilí páchaného na ženách a podpora tradičního rozdělení rolí mezi muži a ženami,“ uvedla Kristýna Pešáková z NESEHNUTí.

Volba Prasátečka prasáteček zakončuje anticenu Sexistické prasátečko, která se letos uskutečnila po desáté a naposledy. „Anticena podle nás splnila svůj hlavní účel, kterým bylo rozvířit v česku debatu o sexismu. Lidé si začali všímat sexismu v reklamě i kolem sebe. Proto máme pocit, že je čas posunout se dál. Sexistické prasátečko poukazovalo na negativní jev v naší společnosti. Teď bychom se chtěli věnovat spíš pozitivním věcem, především tvorbě vzdělávacích programů pro mladé lidi,“ osvětluje Eva Bartáková z NESEHNUTí.

Výsledky Prasátečka prasáteček oznámí organizátorky na slavnostním vyhlášení posledního ročníku anticeny Sexistické prasátečko, které se uskuteční 23. listopadu v Domě umění města Brna. Součástí galavečera bude i křest nové publikace Fighting sexism, která shrne deset let Sexistického prasátečka a dalších aktivit proti sexismu.

Tématu sexismu se NESEHNUTí bude věnovat i nadále, a to například při svých vzdělávacích workshopech pro střední školy nebo při systematické práci s Krajskými živnostenskými úřady. Připravuje také výzkumy, které se budou zabývat také názory lidí v česku na sexistickou reklamu.

Kontakt

Eva Bartáková, NESEHNUTÍ, eva.bartakova@nesehnut.cz, 724 534 982
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz, 723 759 082