Desáté Sexistické prasátečko získávají reklamy, které používají ženská těla jako dekorace

22. 11. 2018

Desátý a zároveň poslední ročník sexistického prasátečka ovládly reklamy, které ženy ponižují na pouhé dekorace a objekty touhy. V hlasování veřejnosti zvítězil billboard Moravské vinotéky zobrazující odhalené ženské ňadro, po kterém stéká víno. Odborná porota považuje za nejhorší facebookový příspěvek pražské Městské Policie, kde u policejního auta pózuje žena ve spodním prádle.

Anticenu Sexistické prasátečko vyhlásila nezisková organizace NESEHNUTÍ po desáté a také naposledy. Stejně jako v předchozích ročnících, i letos měla hlavní slovo veřejnost. Hlasující se mohli vyjádřit ke každé z padesátky nominovaných reklam. Vybírat mohli mezi tlačítky „To je sexismus!“, „To ještě jde“ a „Přeskočit“.

Nejvíce negativních reakcí si letos připsal billboard Moravské vinotéky, který jako sexistický vyhodnotilo 615 z celkového počtu 782 hlasujících. „Reklama ukazuje ženu jako pouhou dekoraci a objekt něčí touhy. Tím přispívá k udržování nerovností ve společnosti. Pokud jsme zvyklí vídat ženy jen jako dekorace, je pro nás těžší představit si je například jako premiérky či prezidentky,“ sdělila Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.

Na druhém místě skončila reklama firmy Supr Dodávky vyobrazující ženská pozadí spolu s ponižujícím sloganem „Nalož, co se do mě vejde“. Třetí příčku obsadila reklama motorkářského klubu Doupě, která sexualizovanými fotografiemi a dvojsmyslným heslem „vyliž si ji u nás“ propaguje produkt nazvaný „motorkářská zmrdlina“.

Souběžně s veřejností rozhoduje také porota složená z odbornic a odborníků z akademické sféry, médií či marketingu. O svoje názory se podělili například marketingový expert Martin Charvát, socioložka Marína Urbániková z Kanceláře veřejné ochránkyně práv či Pavel Horňák z Katedry marketingové komunikace Univerzity Komenského.

První příčku u odborné poroty obsadil facebookový příspěvek Městské Policie Praha. Porotcům vadilo hlavně to, že sexistickou prezentaci využila státní instituce. Reklamu považuje za nejškodlivější například Barbara Havelková, která působí na právnické fakultě Oxfordské univerzity. „Policie má být různorodá, co se týká svých zaměstnanců, a má se snažit takovéto potenciální uchazeče a uchazečky oslovovat. Zde jde zjevně o chápání policie jako výspy heterosexuálních mužů. Současně má policie sloužit všem. Zobrazení téměř nahé ženy ukazuje, že ony nejsou brány vážně jako občanky, kterým policie slouží, ale jako objekty, které “slouží” policii. Jak se asi bude cítit například přeživší sexuálního násilí — půjde to ohlásit?“ zdůvodnila svoji volbu Havelková.

Druhé místo obsadila reklama České pošty, která stereotypizuje ženy i muže. Třetí příčku porota udělila propagačnímu videu společnosti Moneta Money Bank, která se dostala i do výběru deseti reklam, které považují za nejsexističtější samy organizátorky anticeny.

Slavnostní vyhlášení anticeny Sexistické prasátečko proběhne v pátek 23. listopadu 2018 v brněnském Domě umění. Program, během kterého se vyhlásí také nejsexističtější reklama desetiletí, začne v 19 hodin.

Kontakt

Eva Bartáková, NESEHNUTÍ, eva.bartakova@nesehnut.cz, 724 534 982
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz, 723 759 082

Komentáře odborné poroty

Městská Policie Praha

Reklama zcela bez souvislosti s tím, co propaguje/inzeruje, zobrazuje ženu ve spodním prádle, která se naklání do okýnka automobilu městské policie, v němž sedí policista-muž. Obnažené ženské tělo je tak využito k přilákání pozornosti, reklama stereotypizuje ženu jako sexuální objekt a muže jako zájemce o tento objekt. Je-li cílem propagovat nábor do městské policie, reklama zvolenou situací navíc vylučuje heterosexuální ženy (resp. ženy obecně), pro něž může být obtížné se se situací identifikovat (jinak než z pozice objektu, který se nabízí za účelem sexu). Reklamu volím z toho důvodu, že v záplavě reklam s podobnou strategií je pro mě zarážející, kdo je zadavatelem reklamy (inzerentem) - od policie bych čekala, že bude nastavovat normy a propagovat respektující přístup vůči všem členům a členkám společnosti. Představa, že se policie ztotožňuje s tímto pojetím služby veřejnosti, je pro mě silně znepokojivá. — Lenka Vochocová

Česká pošta

Reklamu považuji za nebezpečnou zejména v tom, že je zdánlivě neškodná – na rozdíl od většiny jiných nominovaných reklam neobsahuje pornografické prvky, nepracuje s nahotou ani lascivními dvojsmysly. Její sexismus spočívá v tom, že mužům a ženám přisuzuje výrazně odlišné kariérní aspirace: ženy oslovuje prostřednictvím toho, že akcentuje jistotu zaměstnání, muže zase tím, že akcentuje možnost kariérního růstu. Reklama tím přispívá k reprodukci genderových stereotypů, které jsou v české společnosti již tak dost hluboce zakořeněné, a to navíc v době, kdy Česká republika patří k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů (to je částečně způsobeno i nižším podílem žen na vedoucích pozicích). Kromě toho jde o státní podnik (ne o soukromou společnost) a druhou největší českou firmu, která by měla mít dostatek kapacit, odbornosti i odpovědnosti na to, aby volila korektnější způsoby, jak oslovit potenciální zaměstnance a zaměstnankyně. — Marína Urbániková

Moneta Money Bank

Reklama předpokládá, že svatba je akt, kdy se muž vzdává svobody ve prospěch ženy a vzbuzuje představu, že svatby by se měli muži bát a že žena je v pozici, kdy už se jen těší až muže konečně “klofne” se všemi jeho penězi… Muže navíc staví do „klasické“ stereotypní pozice, kdy muž zahrnuje ženu dary a kupuje jí boty a kabelky – tedy to co dělá ženu doopravdy šťastnou, netřeba žádných jiných ambic. — Stínová rada pro reklamu