Pravidla soutěže

 1. Každá reklama zařazená do anticeny musí splňovat minimálně jeden bod ze seznamu kritérií sexistické reklamy.
 2. Za reklamu v tomto kontextu považujeme jakoukoliv placenou nebo neplacenou propagaci výrobku, služby, společnosti, obchodní značky či myšlenky. Rozlišovacím kritériem je často viditelnost loga či jasné určení zadavatele reklamy. Zda je příspěvek reklamou určuje NESEHNUTÍ jako pořádající organizace anticeny.
 3. Reklama musí být viditelná či slyšitelná v českém veřejném prostoru nebo na česky psaných internetových stránkách.
 4. Nominace probíhají zejména na stránkách anticeny www.prasatecko.cz, kde je možné reklamu přímo vložit pomocí nominačního formuláře, nebo pomocí e-mailu na adresu zenskaprava@nesehnuti.cz.
 5. U nominovaných reklam je obvykle uváděno jméno nominující/ho, pokud si jej ale nepřeje uvést, je možné nominovat i anonymně.
 6. Organizátorky a organizátoři anticeny nemohou reklamy nominovat.
 7. Zaslané tipy schvaluje moderátorka stránek, o jejich zařazení rozhodne NESEHNUTÍ jako pořádající organizace anticeny v nejbližším možném termínu. .
 8. Tipy je možné posílat celoročně, a to i po ukončení sběru reklam do aktuálního ročníku. Reklamy zaslané později budou automaticky zařazeny do ročníku následujícího.
 9. Do anticeny nebude zařazena reklama, která byla již nominována v jednom z posledních dvou ročníků. Stále se opakující/trvalá reklama může být tedy nominována pouze jednou za tři roky.
 10. O vítězné reklamě rozhoduje veřejnost pomocí hlasování na webových stránkách. Harmonogram Sexistického prasátečka je pravidelně zveřejňován na www.prasatecko.cz.
 11. Druhého vítěze anticeny vybírá odborná porota, seznam jejích členů a členek je volně dostupný na webových stránkách www.prasatecko.cz. Je sestavená z odbornic a odborníků na genderové otázky, marketing, případně z dalších osobností. Nesmí v ní zasednout nikdo ze zaměstnanců a zaměstnankyň NESEHNUTÍ.
 12. Při podezření na manipulaci hlasování si vyhrazujeme právo tyto hlasy nezohlednit ve výsledcích anticeny.