Moje kolegyně je žena a stejně jí to připadá vtipné!

Lidé se vědomě i nevědomě přizpůsobují názorům, které jsou přijímané jejich okolím. Takové názory jim mimo jiné přinášejí média. V médiích a reklamě však zdaleka není prostor pro všechny názory a skupiny — v těchto oblastech dominují muži, obdobně jako například v politice. Hlavní česká média jsou, jak ukazuje Mediaguru, vlastněna téměř výhradně muži. Výzkumy Women’s Media center zase říkají, že v amerických médiích pracuje jen 37 % žen.

Sexismu se navíc nedopouštějí jen muži vůči ženám. Jde o znevažování či zesměšnění některého z pohlaví. V případě sexismu jsme každý sám za sebe — ti, kterým připadají sexistické reklamy vtipné, nereprezentují všechny ženy či muže, ale jen sebe samotné.

Důvody, které vedou ženy k podpoře názorů, které jim samotným ubližují, se zabýval francouzský sociolog Pierre Bourdieu v knize Nadvláda mužů. Podle jeho teorie „symbolického násilí“ se ženy násilí přizpůsobují — jsou na něj zvyklé. Připadá jim přirozené, že takto funguje společnost, a mají strach, že narušení stávajícího pořádku by pro ně bylo negativní.