Sexistická reklama – osmero znaků reklamního sexismu

  1. Používá stereotypy o vlastnostech mužů a žen. Reklama zobrazuje muže a ženy znevažujícím způsobem a zvýrazňuje vlastnosti, které se jim připisují. Př. žena neumí řídit, muž si neumí poradit s dětmi…
  2. Dává muže a ženy do jasně oddělených rolí. Reklama ukazuje jen omezené spektrum zkušeností mužů a žen. Muži vystupují jako profesionálové, manažeři a nadřízení. Ženy zase jako matky, hospodyně a objekty touhy. Ve skutečném životě jsou však role žen a mužů mnohem pestřejší.
  3. Dělá z člověka věc. Osoby jsou v reklamě zobrazeny jako zboží či věci bez svobody, vůle a pocitů. Př. žena jako nafukovací panna.
  4. Stojí na principu „sex sells“. K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.
  5. Využívá kusy lidských těl. Nezobrazuje celého člověka, ale pouze části těla, zpravidla ty části a takovým způsobem, aby zdůraznily sexuální přitažlivost (poprsí, pozadí, ústa…).
  6. Propaguje násilí. Ukazuje násilí jako zábavný, vzrušující a přitažlivý prvek. Zlehčuje ho nebo zesměšňuje. Př. jako atraktivní objekt slouží zobrazení mrtvého ženského těla.
  7. Vytváří mýtus krásy. Zobrazuje jediný typ “správného” těla. Hubené, přitažlivé, mladé u žen, silné a fyzicky zdatné u mužů. Zesměšňuje osoby, které ideálu neodpovídají. Ukazuje je jako nedostatečné, nedokonalé, nehodnotné. Př. zesměšňování tloušťky v reklamě.
  8. Používá jazykový sexismus. Využívá dvojsmyslné slogany a zdůrazňuje sexuální motiv sdělení bez souvislosti s produktem. Př. slogany jako „přeřízneme vše“, „postavíme vám ho”, obrázek atraktivní ženy s nápisem „stáhni si ji”.