Stetky-parts

January 1, 0001

Jazykový sexismus je možné označit jako slovní popis, který znevažuje ženy či muže nebo k nim přistupuje jako k věcem. Často používá sexuálně podbarvený dvojsmysl, který odkazuje k ponižování lidí, často na základě toho jak vypadají nebo na základě jejich příslušnosti k nějakému etniku. Jazyk jako takový popisuje, co se v dané společnosti děje, ale realitu ve společnosti také spoluvytváří. Sexistický jazyk je tak jedním ze způsobů, jak je udržována nerovnost ve společnosti.

January 1, 0001

Jazyk může obtěžovat Existuje mnoho různých forem sexuálního obtěžování. Patří tam třeba nevhodné poznámky týkající se vzhledu, vtipy, které znevažují ženy nebo muže, a opakovaná pozvání na schůzku. Nahlašovány však bývají pouze ty nejvážnější formy obtěžování jako jsou vydírání nebo fyzické napadení - a mnohdy ani ty ne. Oběti často obtěžování nenahlašují, protože mají pocit, že se nejedná o nic závažného. Žijeme totiž ve společnosti, kde je běžné vtipkovat o „přeřezávání žen“.

January 1, 0001

Free Radio: příběh „vítězné“ reklamy roku 2017 V roce 2017 se na prvním místě anticeny umístilo brněnské Free radio se svým facebookovým příspěvkem (memem) s větou „Cesta k úspěchu nemusí být složitá, pokud jí rozumíte“. Reklama v sobě snoubí hned několik forem sexismu. Žena je v ní vyobrazena jako pouhý objekt, který je možné využít a podporuje tak kulturu, kde se na ženské tělo nahlíží jako na věc.

January 1, 0001

Podle lingvistky Jany Valdrové (Valdrová, Jana: Gender a společnost, 2006) jsou jazyk a řeč důležitým nástrojem k vymezování obsahu pojmů ženství a mužství. Každá generace také sděluje té následující, jaké místo zaujímá dané pohlaví v dané společnosti. Tato sdělení jsou zjednodušená a užíváním se posilují. Zobrazená reklama na pivo Pardál hovoří zcela jasně, “ženská” patří ke “dřezu”. Roli ženy tedy vidí jednoznačně v domácnosti. Další reklamy zase pracují s představou, že každý správný muž by měl chtít mít doma mladou atraktivní ženu.

January 1, 0001

January 1, 0001

Různé podoby sexistického jazyka v reklamách Sexistický jazyk může mít v reklamách různé podoby. Může se projevovat používáním sexuálních dvojsmyslů, jako u následujících reklam: Tento typ sexistických reklam často ukazuje mladé krásné ženy jako sexuální objekty mužské touhy. Vyvolává dojem, že jsou ženy dostupné a čekající na mužskou aktivitu. Jazykový sexismus v reklamách se ale projevuje i jinak. Například podporou různých klišé o ženách či mužích.

January 1, 0001

Absurdita záměny K upozornění na to, že reklama je problematická používáme i její přeznačení. Původní reklama Vysoké školy báňské ukazuje nesmělého studenta obklopeného kráskami v latexu. Když ale situaci obrátíme a studentka je obklopena polonahými muži, působí situace hned absurdně. Nelíbí se vám některá reklama? Přeznačte ji i vy! Podívejte se na další příklady přeznačené reklamy.

January 1, 0001

Jedním z projevů jazykového sexismu, a to i v reklamách, jsou jazykové stereotypy a klišé, které představují otřelé výrazové prostředky, používané často automaticky, zjednodušující skutečnost a jednotvárně se opakující. Podsouvají např. způsob, jakým by měla být skutečnost hodnocena. Příkladem je české rčení „zezadu lyceum, zepředu muzeum“, zesměšňující starší ženy a naznačující, že i když má žena vyššího věku krásnou postavu, je-li starší, stejně nemůže být atraktivní, protože její věk prozradí obličej.

January 1, 0001

Nejlepší pedagog na škole Můj vyučující na fakultě technického zaměření, který byl oceněn jako nejlepší pedagog na fakultě, neváhá přednášky ozvlášťnovat sexistickými vtipy. Například když hodnotil uživatelskou přívětivost programovacího jazyka: „To máte jak se ženskýma. Dokud se jim neřekne, tak nic. Ale když se jim poručí, tak to jde.“ Myslím, že i on je jeden z těch, co se diví, proč je tak málo žen v technických oborech.

January 1, 0001

Sexistické vtipkování? Projev násilí a osobních frustrací Co si o jazykovém sexismu myslí lingvistka Jana Valdrová Sedící mladá žena má ústa, ňadra, ruce a nohy přelepeny páskou. Nemůže se hýbat ani mluvit, zamračeně hledí do objektivu fotoaparátu. Fotografii doprovází primitivní veršovánka (s hrubou chybou ve slovese): „Nedala ti z lásky? Využij možnosti lepící pásky“. Jeden čtenář v diskusi hloubá o tom, že se svázanou ženou nebude sex možný, jiný radí jít na to zezadu.

January 1, 0001

Výzkumy ze zahraničí Australským ženám se nelíbí neslušný jazyk Australský výzkum zaměřený na urážlivost reklam ukázal, že ženy považovaly za urážlivé ty reklamy, které byly sexistické a používaly neslušný jazyk. Výzkumníci si to vysvětlovali tím, že ženy se stávají často terčem sexistických komentářů a vyobrazení. Jsou tedy na tento typ reklam více citlivé. — Waller, David S. "Attitudes Towards Offensive Advertising: an Australian Study." Journal of Consumer Marketing. 16.3 (1999): 288-295.