Anketa: Jak vnímáte násilí objevující se v reklamách?

Michaela Thomas

Creative director & co-founder Butterflies&Hurricanes

„Násilí v reklamě, a je to doloženo studiemi, negativně ovlivňuje přístup k ženám (mužům též) a ‚legalizuje‘ tím dojem, že je to přijatelné. Studie také dokazují opak, že pozitivní a progresivní vyobrazení žen snižuje jejich negativní přijetí a napomáhá rovnoprávnosti ve společnosti. Reklamní pracovníci i zadavatelé by měli přijmout odpovědnost za to, jak působí jejich reklama ve veřejném prostoru a jak ovlivňuje společnost.

Myslím si, že nenávisti je v dnešní době víc, než je nutné a proto se v mém designovém studiu proti takovým praktikám ohrazujeme a aktivně proti nim vystupujeme. Nedávno se jednalo například o reakci na Bernard Feminist Edition, komentáře, které na facebookové stránce Bernardu zazněly na účet žen a feministek byly za hranicí tolerovatelnosti a komerční značka by se v žádném případě s takovými ‚hejty‘ neměla spojovat, tím spíše takovou debatu živit.“

Gail Whitmore

Counselor, activist, performer

„Jakékoliv zobrazení násilí na ženách za účelem něco prodat, je zkrátka nebezpečným aktem. Takové jednání normalizuje a tím činí přijatelnějším brutální a poměrně často i nezákonné chování. Když se lidé stanou imunními vůči tomu, co by mělo být považováno za odsouzeníhodné, bude pro nás, jako společnost, boj proti kultuře znásilnění a násilí o to složitější a větší výzvou.“